ОБУЧЕНИЯ

Водена от желанието за промяна и в опит да помогне на студентите да се реализират успешно в България, доц. д-р Наталия Футекова основава ERP Academy – проект, който обединява водещи компании от сферата на бизнес софтуера с една единствена цел – да направят висшето образование по-близко до реалните нужди на бизнеса, а бъдещите кадри максимално подготвени за пазара на труда в сферата на бизнес мениджмънта и ИТ.

 

Като управляващ партньор на ERP.BG – една от водещите български компании за разработка на бизнес софтуер, Наталия Футекова споделя мнението, че все повече компании внедряват различни класове бизнес софтуер и в резултат ERP браншът усеща нарастващ недостиг на кадри, които да се ангажират с продажбата на такива решения, управлението на проектите, интеграцията с наличните системи при клиентите, както и бъдещото развитие и поддръжка. Имайки предвид тенденциите в развитието на икономиката, такива специалисти ще стават все по-нужни в близките години. Затова все повече компании от бранша започват да правят свои инициативи за добавяне на практическа стойност към учебния процес.

 

Водещата идея за създаването на ERP Academy е да се добави практическа стойност в образователната система и създаването на специалисти на световно ниво в България, които да бъдат мотивирани и да имат възможността да се развият в една от най-перспективните сфери в икономиката на бъдещето.

 

ERP академията е отговор на практическа бизнес нужда. Първата стъпка на ERP академията бе да създаде специалност, в която да се подготвят специалистите за ERP бранша. Това се случи в партньорство с Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), където бе основана първата магистърска програма по „Бизнес анализ и ERP решения“. В нея предметите, свързани с ERP и бизнес софтуера се водят от специалисти от сектора, а традиционните икономически дисциплини от преподаватели на университета. Програмата се радва на интереса не само на български, но и на чуждестранни студенти.

 

След реализацията на магистърската програма отново в партньорство с Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), ERP Academy откри и нова бакалавърска програма за консултанти по внедряване на бизнес софтуер „ИТ анализ и бизнес стратегии“.

 

Дългосрочните цели, които си поставя ERP Academy са свързани със създаването на уникални за България и Европа програми, които са фокусирани върху подготовката на кадри за кариера в сегмента на бизнес софтуера. Ще бъдат изготвени учебници и различни помагала, които лесно могат да бъдат внедрени в учебния процес на изучаваните в университета дисциплини, както и различни практически курсове за ERP системите. Сред водещите идеи е подготвянето на хората от бранша за развитие в научната дейност, чрез висококачествена обучителна програма за докторанти.

 

ЕRP Academy организира различни безплатни семинари в други университети с единствената цел да разпространи знанието и да достигне до максимално голям брой хора. Един от семинарите на тема „Какво е ERP, BI и CRM” се проведе в Софтуерния университет на Светлин Наков и на него присъстваха над 250 души.