Начало      -      Биография      -      Дейности      -      Обучения      -      Новини      -      Медии      -      Контакти


.
..

 

Наталия Футекова: Подготвяме кадри за икономиката на бъдещето

Д-р Наталия Футекова съчетава успешно предприемаческата кариера в сферата на технологиите с академичната и научна дейност, както и с активното участие в образователни и други обществени каузи. Научните й интереси са в областта на развитието на ERP системите и останалите бизнес софтуерни решения, управлението на бизнеса и внедряването на информационни системи.

.

Наталия участва активно в различни инициативи в подкрепа на образованието, културата и предприемачеството. Тя е член на журито на класацията „Новатори в образованието”, както и ментор в преакселератора на Start It Smart, където помага на млади предприемачи да развиват и осъществят своите идеи чрез лични менторски срещи, съвети, стратегически партньорства, предоставяне на ключови ресурси и други.

През 2015 година Наталия Футекова основава ERP Academy – иновативен проект на фирми от ERP бранша в България, които обединяват усилия с цел да направят висшето образование по-близко до реалните нужди на бизнеса, а бъдещите кадри максимално подготвени за пазара на труда в сферата на бизнес мениджмънта и ИТ.

Все повече компании внедряват различни класове бизнес софтуер и в резултат ERP браншът усеща нарастващ недостиг на кадри, които да се ангажират с продажбата на такива решения, управлението на проектите, интеграцията с наличните системи при клиентите, както и бъдещото развитие и поддръжка. Имайки предвид тенденциите в развитието на икономиката, такива специалисти ще стават все по-нужни в близките години. Затова все повече компании от нашия бранш започват да правят свои инициативи за добавяне на практическа стойност към учебния процес и поради тази причина създадохме Академията, която има за цел да разпространява глобално ERP знанието.

Първата стъпка от дейността на ERP Academy беше създаването на Магистърска програма „Бизнес анализ и ERP системи“. Съвместно с Висшето Училище по Застраховане и Финанси (ВУЗФ) направихме първата у нас магистратура по ERP системи, която е насочена към обучение на студенти с икономическо образование, подготвяйки ги за бизнес консултанти. „Бизнес анализ и ERP решения“ е единствена и уникална за България магистърска програма, която е изцяло фокусирана върху бързо развиващия се сегмент на системите за управление на бизнеса. В магистърската програма са събрани едни от най-добрите ERP лектори в България, представители на някои от най-големите български компании за разработка и внедряване на бизнес софтуер – ERP.BG, Балкан Сървисис, Тим ВИЖЪН България, SAP, Oracle, BG Buseness Solutions и други, както и водещи експерти в областта на управлението на проекти, управлението на бизнес процесите, маркетинга, финансите, онлайн бизнеса и други ключови за бранша сфери. В рамките на магистратурата и учебните курсове студентите се запознават с най-популярните системи за управление на бизнеса, създадени от български и чуждестранни разработчици, което им позволява да натрупат богат опит с разнообразни бизнес софтуерни решения, научавайки повече за начина, по който функционират. Компаниите – партньори на ERP Academy осигурят редица възможности за стаж и работа на обучаващите се.

След безспорния успех и силен интерес към магистратурата не само от български, но и от чуждестранни студенти, една година по-късно решихме да създадем и бакалавърска програма. „ИТ анализ и бизнес стратегии“ е първата по рода си бакалавърска програма в България и Европа, която подготвя изключително търсените и ценени консултанти по бизнес софтуер. С нея студентите ще се реализират не като програмисти, а като специалисти по внедряване, продажба и поддръжка на висок клас решения за управление на бизнеса – професии, които стават все по-търсени в световен мащаб. Програмата е създадена от ВУЗФ в партньорство с водещи компании от сегмента на системите за управление на бизнеса. По този начин програмата комбинира академичния потенциал на ВУЗФ с практическия опит на дългогодишни мениджъри и специалисти от бранша. Бакалавърската програма е с икономическа насоченост, но се фокусира върху това как информационните технологии помагат за укрепването на модерни предприятия, които се стремят да постигнат своите стратегически приоритети чрез използването на нови технологии. Програмата предвижда и много добри възможности за стаж и работа в бранша. Завършилите „ИТ анализ и бизнес стратегии” ще се дипломират като специалисти по внедряване на софтуерни решения и ще могат да направят кариера както в компании за бизнес софтуер, така и в ИТ отделите на предприятия, банки, търговски вериги и други фирми.

Ние основахме ERP Academy водени от идеята да добавим практическа стойност в образователната система, за да създадем специалисти на световно ниво в България, които да бъдат мотивирани и да имат възможността да се развият в една от най-перспективните сфери в икономиката на бъдещето.

Дългосрочните цели, които си поставяме са свързани със създаването на уникални за България и Европа програми, които са фокусирани върху подготовката на кадри за кариера в сегмента на бизнес софтуера. Ще изготвим учебници и различни помагала, които лесно могат да бъдат внедрени в учебния процес на изучаваните в университета дисциплини, както и различни практически курсове за ERP системите. Имаме и идеята да подготвим хората от бранша за развитие в научната дейност, чрез висококачествена обучителна програма за докторанти.