Интервю с Наталия Футекова за партньорството между бизнеса и образованието

Излезе пилотният брой на първия по рода си електронен вестник за познание, образование, наука и личностно развитие. Изданието ще комбинира теми, свързани с промените в образованието, себеусъвършенстването, науката, информационните технологии, бъдещето и още много интересни неща. В пилотния брой е поместено интервю и с Наталия Футекова, управляващ партньор на ERP.BG. Ето и част от него:

“Образованието ни постепенно започва да се настройва към изискванията на бизнеса” – Твърди асистент Наталия Футекова, преподавател в Университета за национално и световно стопанство (УНСС) пред читателите на Вестник Uchi.bg

Една от най-често срещаните критики към българските университети през последните години е, че до голяма степен те не подготвят специалисти в синхрон с нуждите на икономиката ни. Пазарът изпитва все по-голяма липса на програмисти, телекомуникационни специалисти и инженери като цяло, докато стотици студенти годишно завършват университетите в редица други специалности и започват да работят като сервитьори и продавачи или изобщо не успяват да си намерят работа. Безработицата е голяма, а в същото време определени сектори изпитват все по-сериозен недостиг на кадри, въпреки високите заплати, които предлагат. По тези и други въпроси проведохме разговор с Наталия Футекова. Като асистент в УНСС и съдружник на софтуерната компания ERP.BG тя е човек, който вижда ежедневно и двете гледни точки. И вероятно за това вече е успяла да създаде и едни от първите пълноценни партньорски инициативи между бизнеса и образованието.

ВЪПРОС: Според теб в каква степен образованието изостава от реалните изисквания на бизнеса?

Наталия Футекова: Много неща се промениха в българските университети през последните години в положителна насока и този процес ще продължава в бъдеще като висшето образование ще се отваря все повече към изискванията на бизнеса. Въпреки това някои икономически сектори се развиват толкова динамично, че за образователната система е трудно да отговори на тази динамика и да актуализира програмите си толкова бързо. Един такъв типичен сектор са информационните технологии. И в случая не става въпрос само за технологичните специалности, чиито програми трябва да отразят навлизането на нови езици и платформи за програмиране, нови стандарти и концепции. Много други специалности – икономически, юридически и т.н., които не подготвят ИТ специалисти, също трябва да включат в обучението си редица технологични нововъведения.

Цялото интервю можете да прочетете в електронния вестник Uchi.bg, като изтеглите изданието безплатно от тук.