Наталия Футекова издаде методическо ръководство за работа с ERP системи

Преди броени дни от печат излезе методическо ръководство за работа с ERP системи. Авторът д-р Наталия Футекова вече няколко години работи над него, балансирайки между утвърдени теоретични постановки, практически примери и бизнес казуси, реализирани в една ERP система.

Ръководството позволява на студентите да се запознаят с основните принципи за работа с ERP системите и с тяхната методология на внедряване. Създадените примери и упражнения са пресъздадени в ERP системата EnterpriseOne и имат за цел студентите да придобият сериозни практически знания, докосвайки се до реална ERP система.

Подобно учебно помагало е изключително нужно за студентите. То е пряко свързано с учебната програма на специалностите, изучаващи ERP системи. Разработените примери са много добра илюстрация как трябва да се внедрява ERP система за управление на бизнес процеси” – коментира д-р Наталия Футекова.