ERP Academy с награда за корпоративна и социална отговорност

На официална церемония в София се проведе събитието по награждаване на победителите в годишните награди за благотворителност и корпоративна социална отговорност „Златно сърце“. Образователната организация ERP Academy получи награда за цялостна социална отговорност с кауза образование, обучение и развитие. Наградата бе връчена от инж. Емилияна Димитрова, председател на Национална агенция за професионално образование и обучение на доц. д-р Наталия Футекова. На сцената до нея се присъедини и Детелина Смилкова – вицепрезидент на частния университет Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), с който ERP Academy стартира първия си проект в сферата на образованието – магистратурата „Бизнес анализ и ERP решения“.

ERP Academy е иновативен проект на фирми от ERP бранша в България, които обединяват усилия с цел да направят висшето образование по-близко до реалните нужди на бизнеса, а бъдещите кадри максимално подготвени за пазара на труда в сферата на бизнес мениджмънта и информационните технологии. Партньори в ERP Academy са водещи български и световни компании за бизнес софтуер, както и експерти от областта, които имат за цел да подпомогнат подготовката и обучението на кадри в специфичния ERP бранш, стимулирането на съвместни инициативи с образователните институции и популяризирането на сектора като подходящо място за кариерно развитие. Пилотният проект на академията бе създаването на първата магистърска програма по ERP в България „Бизнес анализ и ERP решения“, съвместно с Висше училище по застраховане и финанси. Лектори от ERP Academy участват и съдействат в реализирането и на различни магистърски програми в Пловдив, Бургас и Свищов. Сред инициативите на образователната организация е и класацията „Новатори в образованието“, която има за цел да покаже добрия пример и да популяризира различни образователни проекти и личности, които работят за подобряването на българското образование.

Наградите за благотворителност „Златно сърце“ на списание Business Lady са още едно продължение на основната цел на изданието – да дава гласност на различни професионални успехи, качества и постижения във всяко отношение. Основната цел на организаторите е да мотивират допълнително институциите, компаниите и отделните личности да бъдат по-съпричастни към различните обществени проблеми.