Наталия Футекова: Бизнесът, образованието и държавата не трябва да воюват, а да работят заедно

Доц. д-р Наталия Футекова – управляващ съдружник в софтуерната компания erp.bg и основател на ERP Academy  се включи като представител на Българска асоциация по информационни технологии (БАИТ) в дискусия на тема „Как бизнесът подкрепя българското висше образование?”, организирана от Фондация „Подкрепа за образование”, партньор на която бе Министерство на образованието.

„Нека да работим заедно. Няма нужда да се делим и да воюваме, ние живеем в една държава, ние сме заинтересовани нещата да се случват. От нас зависи да създадем добра икономическа обстановка и младите хора да останат в България. Ние трябва да ходим в една обща посока, има къде да отидем и какво да направим – нека да започнем да го правим“, бе посланието на Наталия Футекова по време на дискусията.

Целта на събитието бе да предложи решения за взаимодействие между бизнес организациите и българските държавни университети, както и да подкрепи диалога между всички заинтересовани в това отношение страни.

„В ИТ компаниите ние сме свикнали да обучаваме своите служители, защото университетите не ги подготвят достатъчно добре. ERP системите са много сложна и тежка материя, необходима е много практика, за да станеш експерт в бранша. В държавата ни фокусът е върху програмистите, но всъщност встрани остана цял един сектор – този на бизнес анализаторите и хората с икономически познания, които внедряват и поддържат тези системи, гладът за тях е изключително голям“, каза доц. д-р Наталия Футекова.

Преди четири години доц. Футекова обединява фирми от бранша на бизнес софтуера, които се включват в ERP Academy с идеята да внесат практическа насоченост в образованието и да обучат кадри, които да се развиват в сферата на решенията от клас ERP. Днес бизнесът търси хора, които разбират и използват иновативни технологии за повишаване на ефективността и конкурентоспособността на тяхната компания. Постигането на поставените стратегически бизнес цели е почти невъзможно без широко използване на информационните технологии, тъй като те осигуряват средата за провеждане на съвременния бизнес. Все повече компании внедряват различни класове бизнес софтуер и в резултат браншът усеща нарастващ недостиг на кадри, които да се ангажират с продажбата на такива решения, управлението на проектите, интеграцията с наличните системи при клиентите, както и бъдещото развитие и поддръжка.

„Когато основахме ERP Academy много университети се свързаха с нас, за да поискат съдействие. Ние изпращаме лектори, даваме материали и даряваме софтуер. Много наболял проблем е това, че когато ние правим дарения плащаме данъци – системите от клас ERP са на стойност от около 100 000 лева, върху които ние плащаме ДДС, когато искаме да подпомогнем някой университет. Друг не по-малко важен момент, е че за да се преподава в български университет е необходимо да имаш научна степен, а преподавателите често нямат практически опит. В България за да преподават хора от бизнеса, каквато е практиката на Запад, е необходимо да бъдат канени, а често в държавните университети отказват да го правят“, сподели още доц. Футекова.

В дискусията на тема „Как бизнесът подкрепя българското висше образование” участваха всички заинтересовани страни във връзката образование – бизнес – представители на ръководствата на държавните висши учебни заведения в страната, университетските кариерни центрове, университетски преподаватели, експерти в МОН, отговорни за висшето образование, работодателски и браншови организации, компании, студенти. Приветствия към аудиторията отправиха д-р икон. Розалина Козлева, председател на Фондация „Подкрепа за образование”, проф. Любен Тотев, председател на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България и ректор на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски” и д-р Ивана Радонова, държавен експерт в дирекция „Висше образование”, Министерство на образованието и науката.

Линк към запис от дискусията: http://www.bta.bg/bg/video/show/id/0_sy33aw9p
доц. д-р Наталия Футекова започва от 39:40мин.