Наталия Футекова ще вземе участие в Национална конференция по е-Образование

Доц. д-р Наталия Футекова – управляващ съдружник в софтуерната компания ERP.BG и член на Управителния съвет на Българска асоциация по информационни технологии (БАИТ), ресор висше образование, ще вземе участие в 15-тата Национална конференция по е-Образование, организирана от ICT Media на 24 октомври от 09:00 часа в София Хотел Балкан.

Събитието е насочено към представители на предучилищно, училищно и висше образование, директори, зам. директори, ректори, зам. ректори, декани, зам. декани и други експерти, представители на държавни институции, опериращи в сферата на образованието. Официални гости по време на откриването на конференцията ще бъдат Мария Габриел – европейски комисар по цифрова икономика и цифрово общество и инж. Таня Михайлова – заместник-министър на образованието и науката.

В рамките на конференцията ще бъдат представени дигитални ресурси за STEM образование от Виртуалния училищен кабинет по математика, разработван в Института по математика и информатика на Българска академия на науките (БАН).

Демонстрацията ще включва ресурси за всички възрастови групи с акценти: осигуряване на условия за изследвания и самостоятелно преоткриване на закономерности, решаване на приложни задачи с дигитални модели, съвместно изучаване на математика и изобразително изкуство, материали за проверка и самопроверка.