Наталия Футекова, член на УС на БАИТ: ЦВП трябва да решават по-конкретни бизнес проблеми

Доц. д-р Наталия Футекова – член на Управителния съвет на Българска асоциация по информационни технологии (БАИТ), ресор висше образование и управляващ съдружник в софтуерната компания ERP.BG, взе участие в 15-тата Национална конференция по е-Образование, организирана от ICT Media.

 „Необходимо е в центровете за върхови постижения да бъдат решавани по-конкретни бизнес проблеми, така че младите учени да не се занимават самоцелно с научни изследвания, а с такива, които са свързани с реалните нужди на предприятията“, каза доц. д-р Наталия Футекова по време на дискусията в панел „Пресечна точка между висшите учебни заведения и ИТ бизнеса в страната“.

В рамките на конференцията бяха представени дигитални ресурси за STEM образование от Виртуалния училищен кабинет по математика, разработван в Института по математика и информатика на Българска академия на науките (БАН).

Официални гости по време на откриването на конференцията бяха Мария Габриел – европейски комисар по цифрова икономика и цифрово общество и инж. Таня Михайлова – заместник-министър на образованието и науката.

Снимки: Анелия Николова, Икономедиа