Наталия Футекова ще вземе участие в Pitch Bootcamp VIII

Доц. д-р Наталия Футекова – управляващ съдружник в софтуерната компания ERP.BG, основател  на образователната организация ERP Academy и член на Управителния съвет на Българска асоциация по информационни технологии (БАИТ), ресор висше образование, ще вземе участие като ментор в интензивен еднодневен кариерен акселератор, организиран от „Мрежа на младите таланти“ на 23 ноември  във Велико Търново.

Събитието е насочено към студенти и наскоро завършили младежи. Официални гости и ментори по време на Pitch Bootcamp ще бъдат още Александър Иванов, Анна Петкова, Бранислава Йович, Ивайло Николов, Ивайло Здравков, Кристина Илиева, Любов Павлова, Петър Пройков, Цветанка Иванова, Кристина Илиева, Антоанета Калушкова и други.

В рамките на събитието ще се проведе обучение за изграждане на  силен личен професионален профил, както и ще се практикува наученото, съвместно с профисионалисти от различни бизнеси.

Pitch Bootcamp предоставя възможност за участие на студенти и наскоро завършили младежи с акцент за развитие на тяхната личност като бъдещи професионалисти, насоки за стартиреане на бизнес и кариерно развитие.

За повече информация посетете:  https://youthtalentnetwork.bg/