Наталия Футекова ще открие учебната година на първата гимназия за IT и дигитални умения

Доц. д-р Наталия Футекова – член на управителния съвет на БАИТ в ресор „Висше образование“ ще бъде сред официалните лица, които ще открият учебната година на „СофтУни Светлина“ – първата частна гимназия по IT и дигитални умения. Училището има силен стремеж за предоставяне на едно различно и иновативно образование, изграждащо IT и дигитални лидери, напълно подготвени за професиите на бъдещето.

„Светът се дигитализира и новите технологии навлизат все повече в нашето ежедневие. Изграждането на практически умения за дигиталния свят е от голямо значение за учениците, защото тяхното професионално развитие ще бъде неразривно свързано с тези технологии“, коментира доц. д-р Наталия Футекова – представител на Българска асоциация по информационни технологии (БАИТ).

 „СофтУни Светлина“ е първата частна гимназия за IT и дигитални умения в България. Тя e резултат от партньорството между две водещи образователни институции, лидери в своите сфери – „СофтУни” – най-големият образователен център за IT и дигитални технологии в България и ЧОУ „Светлина” – училище с 18 годишен успешен опит в образованието.

Специалностите, които се изучават в учелището са „Приложен програмист“, „Графичен дизайн и мултимедия“ и „Дигитален бизнес, маркетинг и предприемачество“. Част от екипа на „СофтУни Светлина“ са доказани експерти в своите области – педагози, IT специалисти, психолози, ментори и академици. Паралелно с усвояването на професията и общите академични знания, гимназистите ще имат интензивно изучаване на английски език, а в последните класове – по специалността, както и за допълнителните сертификати на Частна професионална гимназия по дигитални науки „СофтУни Светлина“.

Обучението във всички специалности в Частна професионална гимназия по дигитални науки „СофтУни Светлина“ дава средно образование, професия и практически умения. Гимназията изпълнява всички държавни изисквания за добиване на средно образование по съвременен, иновативен начин, като прави ученето на общообразователните предмети интересно и увличащо. Основният фокус на учениците е развитието на професионални умения от избраната специалност чрез много практика и работа с фирми и преподаватели от индустрията.