Наталия Футекова: Образованието трябва да залага все повече на технологиите и да изгражда адаптивни личности

Доц. д-р Наталия Футекова – член на управителния съвет на Българска асоциация по информационни технологии (БАИТ) в ресор „Висше образование“ ще бъде сред специалните гости на 50 годишнината от основаването на факултет „Приложна математика и информатика“ към Технически университет – София, което ще се състои на 29 септември.

„Пандемията ни показа, че дигитализацията е неизбежна, както и това, че има още много да се развиваме в тази посока. Информационните технологии като специалности в университетите са изключително важни, защото създават не само кадрите, които ще са необходими в бъдеще, те са необходими и в настоящето. Положителното нещо, което се случва и вече е тенденция е, че синергията между бизнеса и образованието е все по-голяма и това води до създаването на кадрите, от които се нуждае модерната икономика. Освен практическите умения, разбира се, е много важно образователната система да възпитава устойчиви и адаптивни личности, защото именно това са качествата, които се оказаха най-важни през последните месеци и хората, които ги притежават успяха да запазят позициите си“, коментира доц. д-р Наталия Футекова, представител на БАИТ.

Днес в специалностите на факултет „Приложна математика и информатика“ към Технически университет – София се  подготвят специалисти с висше образование с математическа квалификация, със значителни познания в компютърните науки и с умения в съвременните информационни технологии, базирайки се на опита, постиженията и традициите на университета, на използването на съвременни материална база и методи за обучение, на активна научно-изследователска дейност.

В процеса на обучение се създават умения за анализиране и изграждане на математически модели, за оценка на адекватността им и за прилагане на съвременни информационни технологии при решаване на приложни задачи за индустриални, технически и икономически процеси. Дават се  знания за основните идеи и закономерности в приложни области на математиката – техника, бизнес, финанси и управление.