Доц. д-р Наталия Футекова е новият ръководител на ИКТ направлението на VUZF Lab

Доц. д-р Наталия Футекова беше избрана за директор на направление „Информационни и комуникационни технологии“ на Лабораторията за научно-приложни изследвания към Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ).

„VUZF Lab е своеобразен think tank за иновации, анализи и решения във финансовия, данъчния, социалния, икономическия и други публични сектори. Освен създаването на висококвалифицирани специалисти, каквито са дипломантите на ВУЗФ, дейността на Лабораторията за научно-приложни изследвания е още един обществен принос на бизнес университета към българската икономика. За да постигнем своите цели се нуждаем от експерти на високо ниво в различните сектори и академичните среди. Горд съм, че успяваме да привличаме все повече от тях, за да можем заедно да подобряваме образованието, бизнеса и обществото“, коментира доц. д-р Григорий Вазов, ректор на ВУЗФ и изпълнителен директор на VUZF Lab.

Доц. д-р Наталия Футекова е управляващ партньор на една от водещите български компании за разработка на бизнес софтуер и преподавател във ВУЗФ. Съчетава успешно предприемаческата кариера в сферата на технологиите с академична и научна дейност, както и с активно участие в образователни и други обществени каузи. Тя е основател на образователната организация ERP Academy и ръководител на първата по рода си магистратура по ERP системи в България „Бизнес софтуер и ERP платформи“, която е създадена в партньорство с Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и представители на български и международни компании от бранша.

„От много години с компаниите от бранша на бизнес софтуера говорим за важността на дигиталната трансформация на бизнеса и това как тя в един момент ще бъде не просто тренд, а необходимост. Именно за това преди години, благодарение на ВУЗФ, създадохме първата по рода си магистърска програма „Бизнес софтуер и ERP платформи“, в която обучаваме специалисти, готови да отговорят на изискванията на съвременната бизнес среда. През 2020 година станахме свидетели на това, че технологиите бяха единственото нещо, което ни свързваше и ни позволяваше да продължим работата си. Като ръководител на направлението „Информационни и комуникационни технологии“ на VUZF Lab ще продължа да правя информационни кампании, да инициирам дискусии и да реализирам проекти, които показват важността на дигитализацията и това колко тя може да допринесе в областта на бизнеса и образованието“, споделя доц. д-р Наталия Футекова.

След настъпването на пандемията интересът към различните решения за дигитализация на бизнеса бележи значителен ръст. Въздействието на COVID-19 върху индустрията в световен мащаб се очаква да бъде дълготрайно и всеобхватно. Липсата на достъп до информация и добре структурирани процеси отвори очите на много мениджъри за оперативните слабости на компаниите, в които работят или управляват. Очаква се след края на пандемията бизнесът и образованието да претърпят значителни промени, което ще постави съвсем различни условия на пазара на труда.

Магистърските програми на Висшето училище по застраховане и финанси обхващат новите тенденции, най-добрите съвременни практики, техники и похвати, които са приложими както днес, така и в бъдеще. Съвместната магистърска програма на университета с ERP Academy е силно практически ориентирана и се появява като отговор на нуждата от ново поколение кадри на пазара на труда, които притежават критично мислене, способни са бързо да се адаптират към променящата се икономическа обстановка и са готови да прилагат иновативни технологии и решения, за да подобрят функционирането на съвременните компании, така че да бъдат конкурентоспособни и устойчиви в ерата на дигиталната трансформация на бизнеса, все по-голямата глобализация на пазара и несигурна среда.

Приемът за магистърските програми на Висшето училище по застраховане и финанси е отворен до края на февруари, а екипът на университета очаква новите студенти, които са избрали правилния път за развитие на своята професионална кариера.