Водена от желанието за промяна и в опит да помогне на студентите да се реализират успешно в България, доц. д-р Наталия Футекова основава ERP Academy. Водещата идея за създаването й е да се добави практическа стойност в образователната система и създаването на специалисти на световно ниво в България, които да бъдат мотивирани и да имат възможността да се развият в една от най-перспективните сфери в икономиката на бъдещето.

ERP Academy е иновативен проект на фирми от ERP бранша в България, които обединяват усилия с цел да направят висшето образование по-близко до реалните нужди на бизнеса, а бъдещите кадри максимално подготвени за пазара на труда в сферата на бизнес мениджмънта и ИТ.

Партньори в ERP Academy са водещи български и световни компании за бизнес софтуер, както и експерти от областта, които имат за цел да подпомогнат подготовката и обучението на кадри в специфичния ERP бранш, стимулирането на съвместни инициативи с образователните институции и популяризирането на сектора като подходящо място за кариерно развитие.

Все повече компании от нашия бранш започват да правят свои инициативи за добавяне на практическа стойност към учебния процес и поради тази причина създадохме ERP Academy, която има за цел да разпространява глобално ERP знанието.

 

Защо ERP Academy?

 

Все повече компании внедряват различни класове бизнес софтуер и в резултат ERP браншът усеща нарастващ недостиг на кадри, които да се ангажират с продажбата на такива решения, управлението на проектите, интеграцията с наличните системи при клиентите, както и бъдещото развитие и поддръжка.

ERP Academy дава възможност за реализация и кариера в един от най-проспериращите сектори.

Първата стъпка от дейността на ERP Academy е създаването на магистърската програма „Бизнес софтуер и ERP платформи“.

Съвместно с Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), ERP Academy създаде първата у нас магистратура по ERP системи, която е насочена към обучение на студенти с икономическа образование, подготвяйки ги за бизнес консултанти. „Бизнес софтуер и ERP платформи“ е единствена и уникална за България магистърска програма, която е изцяло фокусирана върху бързо развиващия се сегмент на системите за управление на бизнеса.

В магистърската програма са събрани едни от най-добрите ERP лектори в България, представители на някои от най-големите български компании за разработка и внедряване на бизнес софтуер – ERP.BG, Балкан Сървисис, Тим ВИЖЪН България, SAP, Oracle, BG Buseness Solutions и други, както и водещи експерти в областта на управлението на проекти, управлението на бизнес процесите, маркетинга, финансите, онлайн бизнеса и други ключови за бранша сфери.

В рамките на магистратурата и учебните курсове студентите се запознават с най-популярните системи за управление на бизнеса, създадени от български и чуждестранни разработчици, което им позволява да натрупат богат опит с разнообразни бизнес софтуерни решения, научавайки повече за начина, по който функционират.

Компаниите, партньори на ERP Academy осигурят редица възможности за стаж и работа на обучаващите се.

Втората стъпка в дейността на ERP Academy e подкрепата и съдействието при създаването на първата в България и Европа бакалавърска програма по бизнес софтуер. Тя се нарича „ИТ анализ и бизнес стратегии“ и е създадена от Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), в партньорство с водещи компании от сегмента на системите за управление на бизнеса. По този начин програмата комбинира академичния потенциал на ВУЗФ с практическия опит на дългогодишни мениджъри и специалисти от бранша.

Специалността ще подготвя консултанти по внедряване, продажба, развитие и поддръжка на системи за управление на бизнеса. Програмата е с икономически профил и е подходяща за всеки, който търси реализация в сферата на информационните технологии, без да е програмист.

Завършилите бакалавърската програма „ИТ анализ и бизнес стратегии“ ще се дипломират като специалисти по внедряване на софтуерни решения. Те ще могат да направят успешна кариера както в компании за бизнес софтуер, така и в ИТ отделите на производствени предприятия, банки, търговски вериги и други фирми, използващи системи за управление на бизнеса, както и в чуждестранни компании. В момента търсенето на подготвени кадри в областта е изключително голямо, а заплащането на такива специалисти е много над средното за страната.

 

Какви са целите на ERP Academy? 

 

Мисията на ERP Academy е да добави практическа стойност в образователната система, чрез:

Създаването на уникални за България и Европа програми, които са фокусирани върху подготовката на кадри за кариера в сегмента на бизнес софтуера;

Изпращане на гост-лектори от ERP бранша в подходящи дисциплини, с цел повишаване на стойността на учебния процес;

Изготвяне на учебници и различни помагала, които лесно да могат да бъдат внедрени в учебния процес на изучаваните в университетите дисциплини;

Различни практически курсове за ERP системите;

Подготовка на хората от бранша за развитие в научна дейност, чрез висококачествена обучителна програма за докторанти и други;

Осигуряване на стаж и работа в ERP компаниите в България.

София, бул. Ген. Столетов 11, вх. Б, ет. 1
телефон: +359 2 95 15 939
e-mail: info@erpacademy.bg

web: www.erpacademy.bg