Наталия Футекова е избрана за заместник-председател на БАИТ

Доц. д-р Наталия Футекова е избрана за заместник-председател на управителния съвет на Българска асоциация по информационни технологии (БАИТ). В новия управителен съвет тя продължава да бъде и част от ресор „Висше образование“.

Наталия Футекова има над двадесет годишен управленски опит в сферата на разработката, внедряването и управлението на бизнес софтуер от клас ERP. Съчетава успешно предприемаческата кариера в сферата на технологиите с академичната и научна дейност, както и с активното участие в образователни и други обществени каузи.

Наталия Футекова основава ERP Academy – иновативен проект на фирми от ERP бранша в България, които обединяват усилия с цел да направят висшето образование по-близко до реалните нужди на бизнеса, а бъдещите кадри максимално подготвени за пазара на труда в сферата на бизнес мениджмънта и информационните технологии. Съвместно с Висше училище по застраховане и финанси създават магистърската програма „Бизнес софтуер и ERP платформи“, която е първата по рода си в България.

От 2017 година Наталия Футекова е член на управителния съвет на Българска асоциация по информационни технологии (БАИТ). През  февруари 2021 година е избрана за директор на направление „Информационни и комуникационни технологии“ на Лабораторията за научно-приложни изследвания към Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ).

Като част от новия управителен съвет на БАИТ, доц. д-р Наталия Футекова ще продължи инициативите, подкрепящи образованието, подпомагайки активното съдействие между бизнеса и академичните среди с цел добавяне на практическа стойност в образователните процеси.

За председател на БАИТ за първи път е избрана жена – Ирина Радоева, изпълнителен директор на „АПИС ЕВРОПА“ АД. В новият управителен съвет на асоциациацията са избрани още Калин Димчев от Майкрософт България ООД, Теодора Тодорова от Би Толкс Аджайл ООД, Иван Димитров от Бианор Холдинг АД, Пенчо Илиев от Датекс ООД, Станимир Костов от ФТС България ООД, Петър Стефанов от Фрекълз ЕООД и Весела Калъчева – изпълнителен директор на БАИТ.